Andrzej Zybertowicz

W 1977 ukończył studia historyczne na UMK oraz archiwistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1985 doktoryzował się na UAM na podstawie pracy Problem stosowania teorii materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej. Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy w 1997. Był członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Pracownik Instytutu Filozofii UMK, w latach 1989–1995 w Katedrze Socjologii UMK, od 1995 Instytutu Socjologii UMK (w latach 1998–2006 jego dyrektor). Kierownik Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Instytut Socjologii UMK) i Zakładu Interesów Grupowych (tamże). Jest również profesorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jest publicystą Radia Maryja, "Naszego Dziennika" i "Gazety Polskiej". W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Od 2006 do 2007 przewodniczył radzie programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1 lipca 2007 do 16 listopada 2007 był głównym doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. Od stycznia 2008 był doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa.

Prof. Andrzej Zybertowicz