bp Józef Zawitkowski

Pochodzi z bardzo religijnej rodziny. W wieku 12 lat stracił matkę. W 1956 wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. 20 maja 1962 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia muzyczne w Instytucie „Musica Sacra” w Aninie, a następnie muzykologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był wikariuszem w Krośniewicach, Legionowie, w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie, w parafii świętego Zygmunta na Bielanach w Warszawie i w archikatedrze warszawskiej, rezydentem w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Był również pracownikiem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W 1978 został proboszczem parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach, a w 1984 proboszczem w kolegiacie łowickiej. 26 maja 1990 został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. Sakrę biskupią otrzymał 9 czerwca 1990 w Łowiczu jako biskup tytularny Ausany. 25 marca 1992 został mianowany biskupem pomocniczym dla nowo utworzonej diecezji łowickiej. W kurii łowickiej pełni funkcję wikariusza generalnego. Wygłosił wiele kazań podczas niedzielnych mszy św. transmitowanych z kościoła pw. św. Krzyża w Warszawie w I Programie Polskiego Radia od 1980 do 2006. Jest kompozytorem małych form muzycznych dla chórów i zespołów wokalnych, a także autorem tekstów pieśni religijnych, m.in. Panie dobry jak chleb (muzykę napisał ksiądz prałat Wiesław Kądziela) i Abyśmy byli jedno. Swoje utwory drukuje pod pseudonimem ks. Tymoteusz. Wydał w ten sposób m.in. modlitewnik Panie mój, książki: "Dlaczego wierzę", "Jam sługa Twój... Kazania różne", "Bóg, Honor, Ojczyzna. Rekolekcje Narodowe", "Słowo Ci daję" i wiele innych. Słuchacze Radia Maryja znają Go także z wielu katechez wygłoszonych na antenie radia. Jest im znany jako ks. Tymoteusz.

bp Józef Zawitkowski