Kazimierz Józef Węgrzyn

Poeta. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest laureatem wielu nagród.

Urodził się 1 stycznia 1947 roku w Miejscu Piastowym. Po śmierci ojca wyruszył w Bieszczady, gdzie zarabiał na chleb pasąc bydło. Ciężko jednak zachorował i skierowano go na leczenie do sanatorium dla dzieci i młodzieży w Istebnej. Tam ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie założył rodzinę i podjął pracę zawodową. Najpierw jako wychowawca w internacie, a po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako nauczyciel w sanatoryjnej szkole.

Przez ponad trzydzieści lat współpracował z redakcją "Gościa Niedzielnego". Większość życia pracował w Istebnej-Kubalonce, gdzie dotąd mieszka.

Kazimierz Józef Węgrzyn