Witold Tomczak i Jan Łopuszański


Witold Tomczak
(ur. 5 kwietnia 1957 w Kępnie) polski polityk, lekarz, poseł na Sejm III i IV kadencji, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Ukończył w 1987 studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracował jako lekarz w gminie Łęka Opatowska, w latach 1990-1998 zasiadał w radzie gminy.W latach 1997-2001 pełnił mandat poselski z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność (z rekomendacji Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego), odszedł z klubu parlamentarnego AWS, współtworząc Porozumienie Polskie. Na kolejną kadencję wybrano go z listy Ligi Polskich Rodzin w okręgu kaliskim. W 2004 dostał się do Parlamentu Europejskiego z województwa wielkopolskiego. W PE należy do frakcji Niepodległość i Demokracja, bierze udział w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z Chorwacją.


Jan Łopuszański
(ur. 10 czerwca 1955 w Gdańsku) polski polityk, poseł na Sejm X, I, III i IV kadencji, kandydat w wyborach prezydenckich w 2000. Od 1989 należał członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, do 1993 przewodniczył radzie naczelnej tej partii. Zasiadał w Sejmie X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej. Ponownie został wybrany w 1997 z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 1999 odszedł z AWS i ZChN, tworząc sprzeciwiające się akcesji do NATO i UE ugrupowanie pod nazwą Porozumienie Polskie.

Witold Tomczak i Jan Łopuszański