Bogusław Rybicki

Ukończył studia z zakresu prawa i ekonomii. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald". W 1989 był współzałożycielem Stronnictwa Narodowego, w którym objął funkcję wiceprezesa. Następnie został prezesem Stronnictwa Narodowego "Ojczyzna". W grudniu 1996 doprowadził do zjednoczenia tego ugrupowania ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym. Pełnił funkcję dyrektora najpierw podziemnego, a później legalnego wydawnictwa narodowego "Ojczyzna". W latach 1990–2000 był redaktorem naczelnym Tygodnika Ojczyzna. Hasłami wyborczymi komitetu Bogusława Rybickiego, były: „Polak gospodarzem Polski” i „Polacy narodem właścicieli”.

Temat spotkania: "Lewica, prawica czy polski interes narodowy".

Bogusław Rybicki