Andrzej Ruraż-Lipiński

Urodzony w lipcu 1943 roku, w okupowanej Warszawie. Myślenie patriotyczne ukształtowały mu pałki milicyjne już w pierwszych dniach pamiętnego, polskiego października 1955 roku – w wieku 12 lat, pobity do nieprzytomności, siedział na tzw. dołku na Wilczej w Warszawie. Maturę uzyskał kończąc Prywatne Męskie Liceum Ogólnokształcące pod wezwaniem sw. Augustyna w Warszawie. Ukończył inżynierię chemiczną na Politechnice Warszawskiej. Jest także farmaceutą. Pracował, między innymi, jako farmaceuta w instytucie naukowym i przez długie lata w centralnej administracji państwowej, nadzorując produkcję i dystrybucję produktów kilku branż gospodarki narodowej, w tym przemysłu rafineryjnego i ceramicznego. Do 1989 roku nie był członkiem żadnej struktury politycznej i innej wspierajścej komunistyczną władzę. Po tzw. transformacji ustrojowej, polityki uczył sie w Zjednoczeniu Chrzescijańsko-Narodowym pełniąc odpowiedzialne funkcje w warszawskich strukturach partii. Nie był członkiem związku „Solidarność”, dostrzegając jego prawdziwe oblicze. Był członkiem wszystkich najwyższych władz politycznych Partii Chrzescijańskich Demokratów. W tzw. III Rzeczypospolitej pełnił kierownicze funkcje w sektorze prywatnym i państwowym. Ostatnio był organem rządowym w ekipie J.Buzka – głównym inspektorem ochrony środowiska. Od kilku lat zajmuje się publicystyką polityczno-społeczną.

Andrzej Ruraż-Lipiński