Wojciech Reszczyński

W 1976 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1980 należał do NSZZ "Solidarność". Był pierwszym prezenterem Teleexpressu i Wiadomości, związany był także ze stacją telewizyjną RTL 7. Założył i pełnił funkcję prezesa (1992–2002) Radia WaWa. 30 września 2004 został zatrudniony w Telewizji Puls. Do 26 lutego 2009 był wicedyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej. Od lutego 2012 jest członkiem zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracuje z "Naszym Dziennikiem", "Naszą Polską", "Moją Rodziną", TVP Historia, PR3 i Radiem Maryja. Dwukrotnie (w 1987 i 1988) otrzymał Wiktora – nagrodę branży telewizyjnej. W geście sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w mediach, nagrody przekazał na rozwój mediów niezależnych.

Wojciech Reszczynski