Dr Wanda Półtawska

Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii. Od przeszło 50 lat prowadzi poradnie młodzieżowe i małżeńskie. Przyczyniła się m.in. do powstania Instytutu Teologii Rodziny przy PAT.

Prowadzi wykłady w Instytucie Jana Pawła na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Jest członkiem (wraz z mężem) Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Papieskiej Akademii "Pro vita". W czasie wojny jako uczestniczka harcerskich Szarych Szeregów, została uwięziona przez Niemców najpierw w rodzinnym Lublinie, a potem w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Wraz z grupą kobiet poddawana była okrutnym eksperymentom medycznym.

W roku 1962 została cudownie uzdrowiona z choroby nowotworowej; cud wyprosił święty ojciec Pio, który dowiedział się o chorobie od bp. Karola Wojtyły.

Dr Wanda Półtawska