Prof.Krystyna Pawłowicz

Prof. Krystyna Pawłowicz - ur 14 kwietnia 1952 roku w Wojcieszowie. Prawnik, nauczyciel akademicki, dr hab. profesor w Wyższej Szkole Administracji Państwowej w Ostrołęce. W latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W drugiej połowie lat 70. została pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Administracyjno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 roku ukończyłaa aplikację sędziowską. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2005 roku habilitowała się na podstawie rozprawy zatytułowanej „Przedsiębiorca wobec NIK”. Do 2011 roku była profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Administracji w Ostrołęce. Pani Prof brała udział w rozmowach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej. Jest współautorką ustawy o zgromadzeniach z 1990 roku. W okresie rządu Jana Olszewskiego pracowała w Biurze Prasowym Rządu. 14 listopada 2007 roku Sejm wybrał prof Krystynę Pawłowicz na stanowisko członka Trybunału Stanu. W 2008 roku zakwestionowała zgodność traktatu lizbońskiego z Konstytucją RP. W 2009 roku była członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej. W październiku 2011 roku została wybrana posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 18 (siedlecko-ostrołęckim) uzyskując 20 681 głosów. Jeste członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

VIDEO ZE SPOTKANIA Z PROF KRYSTYNĄ PAWŁOWICZ

Prof. Krystyna Pawłowicz