ks Dariusz Oko

Polski ksiądz katolicki, teolog, filozof oraz wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i publicysta, posiada stopień doktora habilitowanego. Życiorys: Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1985. W 1991 obronił pracę doktorską z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1992 pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i rezydent Parafii Świętej Jadwigi w Krakowie. W 1996 obronił na PAT pracę doktorską z teologii, a w 2011 habilitację z filozofii. Uczestniczy w dwóch projektach badawczych prowadzonych przez Katedrę Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego UPJPII: Teoriopoznawcze podstawy metafizyki oraz filozofii gender oraz Między sceptycyzmem i agnostycyzmem a nihilizmem. Teoriopoznawcze uwarunkowania nihilizmu[3]. Pełni posługę jako duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej. Ks. Oko szerzej rozpoznawalny stał się po szeregu negatywnych wypowiedzi medialnych dotyczących osób homoseksualnych, tzw. „ideologii gender” i lewicy. Publikacje: The transcendental Way to God according to Bernard Lonergan (Frankfurt nad Menem 1991), Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej (Kraków 1997), Przełom, wyzwanie i szansa (Kraków 1998), W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana (Kraków 2010), Dyktatura gender, Wydawnictwo Biały Kruk, 2014, Wygaszanie Polski, Wydawnictwo Biały Kruk, 2015

Ks Dariusz Oko