Leszek Misiak

Urodzony 8 lutego 1954 roku. Były dziennikarz śledczy „Gazety Polskiej”. Pracował m.in. w „Expressie Wieczornym – Kulisy”, „Superexpressie”, „Życiu”, miesięczniku PCK „Zdrowie”. Współpracował z „Życiem Warszawy”, „Ozonem”, „Wprost”, „Przekrojem”, „Rzeczpospolitą”, a także programem śledczym TVP – „Misja specjalna”. Publikował w tygodniku „Kultura” i miesięczniku „Rewia” (Chicago). Autor książki „Wicher sypie UOP”, jednego z pierwszych opracowań dotyczących nielegalnych operacji służb specjalnych w Polsce po roku 1989, traktującym o handlu bronią, narkotykami, kradzionymi samochodami oraz pozycji „Walka o osocze”, wnikliwym, dziennikarskim śledztwie o inwestycji mającej na celu stworzenie zakładu zajmującego się frakcjonowaniem osocza krwi i produkcją leczniczych produktów krwiopochodnych, w którego tle przewija się postać byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2007 roku nominowany przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawanej „za wybitne utwory dziennikarskie o tematyce ekonomicznej” - za artykuły na temat Fabryki Frakcjonowania Osocza, w tym między innymi za książkę „Walka o osocze”, które „w sposób obiektywny i dociekliwy pokazywały patologie w polskiej gospodarce na styku władzy publicznej z biznesem”. W roku 2012, za książkę „Musieli zginąć”, wyróżniony nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tak zwaną „polską Watergate”. W uzasadnieniu jury – za „bezkompromisową mozolną wielomiesięczną pracę śledczą przybliżającą nas do prawdy o katastrofie Tupolewa, pracę, której nagrodzona książka jest tylko jednym, ale istotnym elementem”.

RELACJA ZE SPOTKANIA

Leszek Misiak