Barbara Walicka i Witold Michałowski

Barbara Walicka

Podróżniczka i poetka, artystyczna dusza. Autorka wielu tomików m.in. "Wiersze krótsze i dłuższe", "Wiersze właściwie o niczym". Witold Michałowski w jednym z jej zbiorków pisze o niej tak: Odchodzi od komputera, by godzinami pielić grządki w ogrodzie. Po czym wraca do tłumaczenia awangardowej powieści francuskiego autora. Uwielbia długie spacery brzegami Bzury i wałęsanie się po Puszczy Kampinowskiej, która ukochanych, ale odległych Bieszczad nie przypomina.

Witold Michałowski

Studia ukończył na Politechnice Warszawskiej. W roku 1967 kierował pierwszą Polską Wyprawą w Góry Mongolskiego Ałtaju. Pracował m.in. przy budowie sztolni (magazynów leków) w Górach Zagros w północnym Iraku oraz rurociągów w Kanadzie (1980-1984) i Nigerii. Był doradcą sejmowej komisji gospodarki, pełnomocnikiem ministra ochrony środowiska ZNiL ds. Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpat Wschodnich. Członek Polskiego Komitetu ds.Gospodarki Energetycznej FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Rurociągi. Został wyróżniony Kolosami 2000 za dotarcie do Kraju Urianchajskiego w centralnej Azji i powtórzenie trasy wyprawy Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego z 1920. Przebywał na kontraktach w Iranie, Iraku i Libii. W 1992 założył Fundację Odysseum – Ośrodek Dokumentacji Dokonań Polaków w Świecie, działającą pod patronatem Muzeum Azji i Pacyfiku. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Witold Michałowski