Dr Radomir Maly

Historyk z Czeskich Budziejowic. Dr nauk humanistycznych, dziennikarz, chrześcijanski polityk i nauczyciel akademicki.

Na spotkaniu, które odbyło się z udziałem dr Stanisława Krajskiego, promował książkę "Przeciwko człowiekowi, rodzinie i Bogu. Liberalizm, lewica, relatywizm, masoneria". Mówi ona o tym jak zniekształca się dziś historię i obraz kościoła, niszczy rodzinę i podstawowe wartości chrześcijańskie

Dr Radomir Maly