Biskup Adam Lepa

Urodzony 17 marca 1939 r. w Łodzi. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (1961). Święcenia kapłańskie w 1962 r. Na Wydziale Teologicznym Akademii Katolickiej w Warszawie studia z zakresu katechetyki (1965). Studia specjalistyczne z pedagogiki i doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1974).

Od 1975 r. wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi pedagogikę mass mediów, od 1978 r. - psychologię. Wykładowca psychologii w Łódzkim Ośrodku Akademii Teologii Katolickiej i w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Od 1994 r. wykłada pedagogikę mass mediów w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Członek Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego (1991). Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

Biskup Adam Lepa