Zuzanna Kurtyka

Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie – Nowej Hucie (matura 80'). 1980-86 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie - indywidualny tok studiów, poszerzone o psychologię rozwojową na Wydziale Psychologii UJ. 1986 r. - dyplom z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). W latach 80-tych – członkini opozycji antykomunistycznej w Polsce (działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Medycznej od początku jego powstania, szczególnie wzmożona po jego delegalizacji w związku z wprowadzeniem stanu wojennego). Członkini Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, od wielu lat związana z leczeniem dzieci chorych na mukowiscydozę. Członkini-założycielka Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, obecnie jego prezes. Wiceprezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem. Członkini Kapituły Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, założycielka fundacji im. Janusza Kurtyki. Przewodnicząca Oddziału Zawodowego Związku Lekarzy w aktualnym miejscu pracy. Odznaczona medalem „WiN – 65 lat”; medalem fundacji Matio

Zuzanna Kurtyka