Ewa Kurek

dr Ewa Kurek prowadzi badania historyczne, które koncentrują się na dwóch obszarach tematycznych związanych z II w.ś., a mianowicie dramatem zagłady polskich Żydów oraz naprawdę drogim jej sercu dramatem Żołnierzy Wyklętych.

Ewa Kurek