Dr Lucyna Michaliba Kulińska

Jest autorką ponad 100 publikacji, w tym wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych poświęconych losom polskich kresów, a także publikacji i wystąpień, głównie w prasie związanej z polskim ruchem patriotycznym, kresowym i narodowym. Czynnie popularyzuje wśród młodego pokolenia postawy patriotyczne i kwestie polskiego interesu narodowego. Do emerytury pracowała w Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego. W latach 2011–2013 była prezesem Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego. Odznaczenia i nagrody - Srebrny Krzyż Zasługi

      WIDEO ZE SPOTKANIA

Wywiad tylko dla sympatyków księgarni Sursum Corda

Dr Lucyna Kulińska