Ryszard Kozłowski

W 1965 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. W 1972 otrzymał stopień naukowy doktora na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej na tej samej uczelni, a w 1986 został doktorem hab. na tym samym wydziale. W 1996 otrzymał tytuł profesora tytularnego, a w 2002 profesora zwyczajnego. W latach 1965–1982 pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, w 1985 w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, a w 1986 w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej. Na tej uczelni pełnił później funkcje prodziekana Wydziału Mechanicznego ds. dydaktyki (1990–1993), dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali (1994–1996) oraz prorektora ds. dydaktyki (1996–2002). Od 1998 do 2003 był delegatem Polski i przedstawicielem Ministerstwa Nauki w programie COST 522. Był także członkiem m.in. Światowej Rady Programów Edukacyjnych w Inżynierii Materiałów (2001) oraz Sekcji Tworzyw Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk (2003–2006). W 2009 założył partię polityczną Przymierze Narodu Polskiego. Był wówczas kandydatem KW Libertas w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwo kujawsko-pomorskie. Jest autorem licznych prac z zakresu geotermii i materiałoznawstwa. Jest również publicystą Radia Maryja.

Ryszard Kozlowski