ks. dr hab. Stanisław Koczwara

ks. dr hab. Stanisław Koczwara od 2004r. pełni posługę kapłańską na Litwie. Obrońca ks. Henryka Jankowskiego. Były wykładowca KUL-u. Znakomity znawca historii średniowiecznego Kościoła. Temat spotkania: "Święta Jadwiga apostołką Litwy".

ks.Stanisław Koczwara