Jacek Hoga

Prezes fundacji Ad Arma, próbuje udowodnić, że jedynie duża i bezpieczna rodzina stanowi gwarancję kontynuowania naszej narodowej wspólnoty.

VIDEO ZE SPOTKANIA

Jacek Hoga