Stefan Hambura

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie „Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität" w Bonn (Niemcy). Podczas studiów i aplikacji pobyty w Holandii, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Były ekspert w ramach harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnot europejskich. Jest autorem i współautorem publikacji i tłumaczeń (m.in. Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen, Prawa ofiar przestępstw w ustawodawstwie niemieckim, Niemieckie ustawy o spółce z o.o. i spółce akcyjnej, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Karta Praw Podstawowych z komentarzem), wykładał w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożyciel oraz członek zarządu niemiecko-polskich stowarzyszeń i inicjatyw. Podstawowym kierunkiem jego działalności adwokackiej jest doradztwo i reprezentacja sądowa oraz pozasądowa klientów w zakresie spraw związanych z obrotem cywilnym, w szczególności gospodarczym jak również problematyką prawa europejskiego.

http://www.hambura.com/

Stefan Hambura