Joanna i Andrzej Gwiazda

Joanna Duda-Gwiazda – inżynier okrętowiec. Działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (1978) i pierwszej „Solidarności” (członek prezydium MKS-MKZ, członek prezydium gdańskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”). W stanie wojennym internowana. Redaktorka, dziennikarka i publicystka prasy opozycyjnej – „Robotnika Wybrzeża” (organ WZZ), „Skorpiona” (1982-1983), „Poza Układem” (1983-1986, wznowione w 1989 r. i wydawane do początków roku 1997). Autorka książki „Polska wyprawa na księżyc” (2001). Stała współpracownica pisma „Obywatel”. 3 maja 2006 r. odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Gwiazda (ur. 1935) – inżynier elektronik, absolwent Politechniki Gdańskiej, pracownik naukowy tej uczelni. Brał udział w protestach w Marcu ’68 i Grudniu ’70 – w następstwie usunięty z pracy na uczelni. Później pracownik przemysłu okrętowego. Wraz z żoną współpracowali z Komitetem Obrony Robotników. Był współzałożycielem WZZ Wybrzeża. W Sierpniu ’80 członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jeden z autorów postulatów gdańskich. Następnie wiceprzewodniczący KKP „Solidarności” przez okres 16 miesięcy do stanu wojennego. Popadł w konflikt z L. Wałęsą, zarzucając mu autokratyzm i nadmierną ugodowość wobec władz komunistycznych. Na I Zjeździe „Solidarności” jesienią 1981 r. kandydował bez powodzenia na stanowisko szefa związku. W stanie wojennym internowany, oskarżony w słynnej sprawie tzw. jedenastki. Kilka lat więziony w ciężkich warunkach.

W latach 1986-1989 jeden z członków Grupy Roboczej Komisji Krajowej „Solidarności”, która sprzeciwiała się dialogowi z władzą komunistyczną. Krytyczny wobec „okrągłego stołu” i jego następstw. W 1991 r. startował w wyborach parlamentarnych z ugrupowaniem Poza Układem. W 2000 r. otrzymał tytuł honorowego obywatela Gdańska jako sygnatariusz porozumień sierpniowych. W dniu 3 maja 2006 r. odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Obecnie członek Kapituły Orderu oraz Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Joanna i Andrzej Gwiazda