ks. prof. Tadeusz Guz

W latach 1978-1984 alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji lubelskiej (obecnie: Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie). 16 grudnia 1984 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po dwuletniej pracy na parafii skierowany przez biskupa na studia filozoficzne w Gustav-Siewerth-Akademie. Tematem jego dysertacji były związki między metafizyką Lutra i Hegla. W 2001 roku habilitował się na temat rozpadu metafizyki w neomarksizmie Adorna i idealizmie Hegla. Tadeusz Guz jest kierownikiem Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dziekanem Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Przez kilkanaście lat był wykładowcą w Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim w Niemczech. Główne kierunki działalności to: filozofia prawa; prawo naturalne; metafizyka; antropologia; etyka; filozofia Boga; filozofia gospodarki; historia filozofii; filozofia religii, filozofia postmodernistyczna, filozofia lewicy. W swoich badaniach zajął się m.in. aspektami filozoficzno-religijnymi wyobcowania społecznego. Jest zapraszany do różnych rozgłosni radiowych i stacji telewizyjnych, na antenie których przedstawia m.in. naukę Kościoła dotyczącą ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Ksiądz Guz był jednym z sygnatariuszy uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie poparcia inicjatywy zmierzającej do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego.

ks.prof.Tadeusz Guz