o.Józef Garda

ks. Józef Garda, misjonarz w RPA, który codzień przez rok modlił się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

o. Józef Garda