Grzegorz Braun

Reżyser ur. 1967 w Toruniu, scenarzysta i publicysta, autor kilkunastu filmów dokumentalnych w tym m.in. filmu Plusy dodatnie, plusy ujemne o domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB. Współpracuje z Organizacją Monarchistów Polskich (stowarzyszeniem o charakterze tradycjonalistycznym, legitymistycznym i antysocjalistycznym), dla której kilkakrotnie wygłaszał prelekcje ideowe podczas spotkań w Warszawie i Wrocławiu. Grzegorz Braun jest współtwórcą telewizyjnego cyklu Errata do biografii, ujawniającego agenturalne wątki w życiorysach znanych Polaków.

Projekcja filmu: "Eugenika"

Grzegorz Braun