Ks.Jacek Bałemba SDB

Ks. Jacek Bałemba SDB jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Włodzimierza Zalipskiego. W 1990 roku uzyskał tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy magisterskiej Wspólnotowe aspekty sakramentu pokuty w świetle nauczania Kościoła od Soboru Watykańskiego II, której promotorem był ks. dr hab. Janusz Nagórny. W 1997 roku ukończył w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie studia licencjackie w zakresie teologii duchowości, uzyskaniem tytułu licencjata teologii Licentia in Theologia, spec. Spiritualitatis, na podstawie pracy licencjackiej: „Per la spiritualità del presbitero fondata nel «sentire cum Ecclesia». Accentuazioni emergenti dall’esortazione apostolica Pastores dabo vobis e dalla Prex Ordinationis presbyterorum”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Achille Maria Triacca SDB. Wykładał teologię moralną w nowicjacie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanek) w Pieszycach k. Dzierżoniowa. Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (duchowość salezjańska, muzyka sakralna, proseminarium) oraz w Nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu k. Częstochowy (teologia duchowości, teologia życia konsekrowanego, muzyka sakralna, urbanitas sacerdotalis). Obecnie jest doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prowadzi wykłady i ćwiczenia z kultury języka polskiego w Nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu k. Częstochowy. Ksiądz prowadzi blog:

http://novushiacynthus.blogspot.com/

Ks.Jacek Bałemba SDB