prof. UAM dr hab. Michael Abdalla

Profesor nadzwyczajny ze st. naukowym w jednostce Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą. Pracuje na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikował 162 prace dotyczące historii, duchowości i kultury ludowej asyryjskich chrześcijan oraz historii i kultury żywienia. Przyjechał na studia do Polski na początku lat 70.

prof. UAM dr hab.Michael Abdalla