Janusz Szewczak

Janusz Szewczak, właśc. Jan Szewczak - ur. 17 września 1953 w Pile – polski analityk gospodarczy, nauczyciel akademicki i publicysta, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK, poseł na Sejm VIII kadencji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże naukowe na uczelniach w Pradze i Amsterdamie. Od 1977 do 1999 był pracownikiem naukowym Zakładu Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Był m.in. doradcą komisji sejmowych, współpracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, doradcą prezesa zarządu Ursusa i zarządu Telewizji Polskiej, asystentem europosła Bogdana Pęka, a także prezesem Polskiego Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych i członkiem zarządu jednej ze spółek zależnych od PZU. Pracował także jako doradca ds. prawnych i ekonomicznych oraz analityk gospodarczy oraz wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Później związany z systemem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w 2009 został głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK. Jest autorem felietonów i artykułów prasowych publikowanych m.in. przez „Nasz Dziennik”, „W Sieci”, „Gazetę Polską”, „Niedzielę” i „Tygodnik Solidarność”. Jako autor ekspertyz współpracował z różnymi partiami, tj. KPN, ROP i LPR. Działał w ugrupowaniu Naprzód Polsko, był wiceprezesem, a następnie w latach 2009–2010 p.o. prezesa tej partii. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu chełmskim z listy Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 7863 głosy.

Janusz Szewczak