Andrzej Poneta i Leszek Sykulski

Andrzej Poneta aktor, kaskader, urodzony w 1979, znany z Czas honoru, Plebania, Belle Epoque. Właściciel kanału telewizyjnego “Głos Obywatelski”, członek partii Konfederacja Korony Polskiej. Leszek Sykulski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce w specjalności: geopolityka i geografia polityczna), historyk, nauczyciel akademicki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych ANSG. Kierownik międzynarodowych studiów podyplomowych: Geopolityka i Geostrategia (wspólnie z prof. Vahtangiem Maisaia) realizowanych przez ANSG wspólnie z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim w Tbilisi. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (por. rez.). Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. W przeszłości wykładał w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (2018-2020), Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. (2013-18), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011-2013) i w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2012). W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala (Kamerun). Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. prezes honorowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Geopolityczny”. W latach 2011-2019 red. naczelny portalu geopolityka.net. Obecnie prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Główne obszary badawcze: polska i rosyjska myśl geopolityczna, walka informacyjna, teoria bezpieczeństwa. Autor ponad 60 publikacji naukowych. Odznaczony Medalem Pro Patria i Brązowym Krzyżem Zasługi.

      WIDEO ZE SPOTKANIA

Andrzej Poneta i dr Leszek Sykulski