Siostra Michaela Pawlik

W mlodości jako świecka pielęgniarka 14 lat przebywaŁa w Indiach.Po powrocie wstąpiła do kaznodziejskiego Zakonu Dominikanek, by zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielić sie z polska młodzieżą i ostrzegać ja przed zagroŻeniami jakie niosą ze sobą sekty hinduistyczne.

Niezmordowanie jeżdzi po Polsce by uprzedzać nieszczęścia wynikające ze zniewolenia przez sekty.

Siostra Michaela Pawlik