bp Wiesław Mering

Polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk humanistycznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w latach 1992–2003, biskup diecezjalny włocławski od 2003. Temat spotkania: "Kultura: nadzieje i zagrożenia." Między innymi o Rewolucji Gender.

bp Wiesław Mering