Prof Maciej Giertych

ur. 24.03.1936 r. w Warszawie, z matki Marii i ojca Jędrzeja Giertychów. Od 1945 do 1962 na emigracji. W 1954 matura polska i angielska,1954-1958 studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, 1958-1962 studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto. W 2001r. z ramienia Ligi Polskich Rodzin został posłem na Sejm, był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w 2004 posłem do Parlamentu Europejskiego. Pełnił tam funkcję członka prezydium grupy politycznej Niepodległość i Demokracja. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Politycznej LPR.

Więcej informacji na: http://giertych.pl/

Prof Maciej Giertych