Józef Białek

Polski przedsiębiorca, wydawca i działacz polityczny. Od 1979 zajmował się drukowaniem wydawnictw niezależnych. W październiku 1980 był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na AWF we Wrocławiu. Był organizatorem podziemnych struktur wydawniczych publikujących pisma m.in. Akademickiego Ruchu Oporu, Solidarności Walczącej oraz licznych organizacji młodzieżowych. Od 1983 był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W październiku 1985 został zatrzymany w czasie przewożenia dużych ilości książek podziemnych i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny oraz konfiskatę samochodu. W latach 1982–1983 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Kątach Wrocławskich. Od 1983 do 1987 był nauczycielem w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu. W latach 1987–1989 nauczyciel w Zespole Szkół Kolejowych we Wrocławiu. W 1989 współzałożyciel i prezes Spółdzielni INR we Wrocławiu. Od 1989 właściciel firmy Wektory (m.in. handel zagraniczny i działalność wydawnicza). Działał w Unii Polityki Realnej, był wiceprezesem dolnośląskiego oddziału UPR. W 1991 współzałożyciel Towarzystwa Prywatyzacyjnego, również założyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz współzałożyciel stowarzyszenia przedsiębiorców „Forum Polskie”. Od 2001 wydawca miesięcznika (później kwartalnika) „Opcja Na Prawo”.

      WIDEO ZE SPOTKANIA

Józef Białek