Aleksander Nowak

Urodzony w roku 1943 we Lwowie. Absolwent Technikum Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W okresie 1974 - 1984, jako pracownik Mostostalu Wrocław, pracował na wielkich budowach przemysłowych, (Cementownia Górażdże, Zakłady Aparatury Chemicznej – Metalchem w Opolu, Most przez rzekę Odrę w Opolu). Początkowe stanowisko starszego inżyniera ds. dokumentacji technicznej, zamienił kolejno na zastępcę kierownika wielkiej budowy ds. technicznych, a następnie na kierownika budowy. Od 1984 roku jest przedsiębiorcą i właścicielem zakładu produkcyjnego w branży metalowej. W latach 1997 - 2001, członek Ruchu Odbudowy Polski, członek Zarządu ROP i zastępca Przewodniczącego tego Ruchu w województwie dolnośląskim. W 2001r. zostaje członkiem nowo powstałego ugrupowania politycznego: Liga Polska – Organizacja Narodu Polskiego. Na I Kongresie Założycielskim zostaje wybrany do Zarządu Głównego Ligi Polskiej. Jak się szybko okazało, Liga Polska – Organizacja Narodu Polskiego, była kolejną manipulacją „przebierańców” na patriotycznej części sceny politycznej w Rzeczypospolitej.

Aleksander Nowak